Lista zgłoszeń

Zawodnicy przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Zawodnicy oznaczeni kolorem szarym znajdują się na liście rezerwowej.

 

Tura 1 – Czwartek, 09.05.2019, godz. 08:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 5
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub
Patryk Preus
Preus
Bydgoszcz
Roland
Muras
WKB Warszawa
Emil
Polanisz
WKB Warszawa
Tomasz
Janicki
WKB Warszawa
Jakub
Piotrowski
WKB Warszawa

 

 

Tura 2 – Czwartek, 09.05.2019, godz. 12:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 0
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub

 

 

Tura 3 – Czwartek, 09.05.2019, godz. 15:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 1
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub
Adrzej
Meronk
Sztorm

 

 

Tura 4 – Piątek, 10.05.2019, godz. 08:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 0
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub

 

 

Tura 5 – Piątek, 10.05.2019, godz. 11:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 1
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub
Karol
Łepkowski
Rondo Stargard

 

 

Tura 6 –  Piątek, 10.05.2019, godz. 15:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 6
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub
Patryk Preus
Preus
Bydgoszcz
Adrzej
Meronk
Sztorm
Roland
Muras
WKB Warszawa
Emil
Polanisz
WKB Warszawa
Tomasz
Janicki
WKB Warszawa
Jakub
Piotrowski
WKB Warszawa

 

 

Tura 7 –  Sobota, 11.05.2019, godz. 08:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 1
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub
Karol
Łepkowski
Rondo Stargard

 

 

Tura 8 –  Sobota, 11.05.2019, godz. 11:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 4
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub
Paweł
Wierzbowski
Perfekt
Patryk Preus
Preus
Bydgoszcz
Adrzej
Meronk
Sztorm
Roland
Muras
WKB Warszawa

 

 

Tura 9 –  Sobota, 11.05.2019, godz. 15:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 0
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub

 

Zawodnicy przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Zawodnicy oznaczeni kolorem szarym znajdują się na liście rezerwowej.

Tura 10 –  Niedziela, 12.05.2019, godz. 08:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 3
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub
Patryk Preus
Preus
Bydgoszcz
Adrzej
Meronk
Sztorm
Roland
Muras
WKB Warszawa

 

 

Tura 11 –  Niedziela, 12.05.2019, godz. 11:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 0
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub

 

 

Tura 12 –  Niedziela, 12.05.2019, godz. 15:00

Liczba zgłoszonych zawodników: 0
Maksymalna liczba zawodników: 6

Imię
Nazwisko
Klub